Richtlijnen & toleranties voor plaatbewerking

Toleranties zijn kleine maatvariaties met grote gevolgen. Wordt een product met een te ruime tolerantie gespecificeerd, dan bestaat de kans dat het in een later stadium niet aan de gestelde eisen voldoet. Vaak kost het in deze gevallen veel tijd en geld om het onderdeel alsnog geschikt te maken voor het beoogde doel. Daarnaast zullen de herstelwerkzaamheden het aanzicht van het product vaak niet verbeteren. Te nauw gekozen toleranties daarentegen maken het product onnodig duur, en zoals iedere constructeur weet lopen de vervaardigingskosten onevenredig omhoog bij toenemende tolerantie-eisen. De kunst is dus om de toleranties zo ruim mogelijk te kiezen zonder af te doen aan de functionaliteit. Overigens vergeten constructeurs vaak dat de noodzakelijke tolerantie heel vaak een kwestie van ontwerp is. Het ene ontwerp functioneert met ruime toleranties terwijl een ander ontwerp, met dezelfde functionaliteit hele nauwe toleranties nodig heeft om te functioneren. Het eerst genoemde ontwerp zal vermoedelijk goedkoper, maar ook robuuster zijn dan het tweede. Het is dus zaak om vanaf een vroeg stadium de vereiste toleranties mee te laten wegen in het ontwerp.

Tolerantieklassen

Iedere bewerkingstechniek kent een bandbreedte waarin zijn toleranties zich bevinden. Voor de constructeur is van belang voor iedere bewerkingstechniek twee tolerantieklassen van elkaar te onderscheiden. Dit is enerzijds de gangbare tolerantie (datgene dat zonder bijzondere inspanning van het proces verwacht mag worden) en anderzijds de best haalbare tolerantie van het proces (nauwkeuriger is niet haalbaar). De gangbare toleranties zijn voor de meeste bewerkingstechnieken vastgelegd in normen. De normen die voor de verschillende bewerkingstechnieken gehanteerd worden zijn zoveel mogelijk aangegeven. Het is afhankelijk van de bewerkingstechniek of er iets concreets te zeggen valt over de beste haalbare tolerantie. Bij het knipproces is het bijvoorbeeld relatief eenvoudig een beeld te geven van de maximaal haalbare toleranties, maar bij bewerkingstechnieken zoals lasersnijden, plasmasnijden en autogeen snijden is dit aanzienlijk moeilijker. Wel geldt bij elke bewerkingstechniek, dat het verhogen van de tolerantie de kostprijs behoorlijk laat stijgen als gevolg van toenemende afstelinspanning en mogelijke afkeur. Ook neemt de kans toe dat het product niet met de beoogde techniek gefabriceerd kan worden. Als de ontwerper nauwere toleranties hanteert dan volgens de standaardtoleranties gangbaar is, is het altijd raadzaam om contact met Tosec op te nemen om te overleggen wat wel en wat niet mogelijk is.

Omdat tolerantie-richtlijnen verschillen per bewerking, hebben wij deze voor iedere bewerking apart vermeld. Meer informatie vind u op de pagina van de specifieke plaatbewerking