S690 staal – mechanische en chemische eigenschappen

S690 staal is een gehard en ontlaten, fijnkorrelige staalsoort met een hoge rekgrens. De term S690 is als volgt te ontleden: S voor Structural steel (constructiestaal) met een minimale rekgrens van 690 N/mm2. Hoogsterkte staal zoals S690 wordt veel gebruikt in toepassingen waar een hoge sterkte en minimaal gewicht van groot belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan constructies voor de offshore, trailerbouw en heavy lifting.

  • Offshore: Onderdelen in constructies, schepen en transportbanden
  • Trailerbouw: chassis, trailers en dumper lichamen
  • Kraanbouw: gieken, kraanarmen, lifting en heavy lifting equipment, grondverzetmachines en hefwerktuigen
  • Constructiebouw: componenten in bruggen, masten en diverse onderdelen in constructies
  • Energiecentrales en mijnbouw apparatuur

S690 lassen

Tosec is gecertificeerd en gekwalificeerd om S690 te lassen. S690 materiaal is scheurgevoelig waardoor de lasprocedures nauwkeurig moeten worden opgevolgd. De vaardigheid en zelfs kwalificatie van de lassers is van groot belang bij S690 lassen. Essentieel onderdeel bij het verwerken van S690 materiaal zijn de opwarm- en afkoeltijden. Daarom wordt er extra veel aandacht besteedt aan temperatuurbeheersing en het klein houden van de heat affected zone.

S690 lassen kan met verschillende lasprocedures. Het materiaal leent zich voor MAG-lassen, BMBE-lassen en poederlassen. Naast de temperatuurbeheersing zijn ook de gebruikte lastoevoegmaterialen van grote invloed op de kwaliteit van het laswerk. Geconditioneerde opslag van lastoevoegmateriaal is één van de vereisten om de kwaliteit van de laswerkzaamheden te garanderen.

S690 snijden

Bij het snijden van S690 is de warmte-inbreng erg groot. Om scheurvorming te voorkomen is het essentieel om de plaat voor te verwarmen. Bij een plaatdikte van meer dan 40 mm moet tot 100° voorverwarmd worden, en bij plaatwerk met een dikte boven 80 mm moet tot 150° voorverwarmd worden.

Lassen Wiki - Alles over lassen

S690 Chemische eigenschappen

De chemische samenstelling van S690 is de doorslaggevende factor om de belangrijkste mechanische eigenschappen te verkrijgen. Het materiaal moet voldoen aan de eisen en toleranties gesteld in de EN 10025-6. Ook het productieproces is van grote invloed. Door de plaat te laten “schrikken” en vervolgens langzaam af te koelen ontstaan de juiste chemische samenstelling die van groot belang is om de mechanische eigenschappen te verkrijgen.

Met name Mangaan (Mn), Chroom (Cr) en Silicium (Si) hebben een positieve uitwerking op de treksterkte, elasticiteit en rekgrens van de staallegering. Dit zijn de belangrijkste legeringselementen van S690 staal. In de onderstaande tabel staan alle elementen die in S690 aanwezig zijn.

Element C Si Mn P S N B Cr Cu Mo Nb Ni Ti V Zr
S690QL 0.20 0.80 1.70 0.025 0.015 0.015 0.0050 1.50 0.50 0.7 0.06 2.0 0.05 0.12 0.15

(cijfers in procenten)

S690 Mechanische eigenschappen

De term S690 kent veelal nog één of twee toevoegingen. Zo is er bijv. S690QL en S690QL1. De Q staat voor quenched en tempered (gehard en ontlaten). De L en L1 staan voor een minimale kerfslagwaarde van 27J bij -40° respectievelijk bij -60°. De belangrijkste mechanische eigenschappen van S690 staal zijn:

  • Rekgrens in MPa: 690
  • Treksterkte in MPa: 770-940
  • Minimale rek bij breuk: 14%
  • Kerfslagwaarde bij S690QL: 27J bij -40°
  • Kerfslagwaarde bij S690QL1: 27J bij -60°