Kwaliteitscontrole bij Tosec

Wij hechten veel waarde aan onze kwaliteitscontrole; het waarborgen van kwaliteit en het uitsluiten van afwijkingen. Een onnauwkeurige meting kan leiden tot extra slijtage, het niet goed functioneren van een onderdeel of afkeur van het product. Ontoelaatbaar vinden wij. Daarom voldoen alle onderdelen aan strenge kwaliteitseisen en hoge toleranties. Wij bieden geen ruimte aan afwijkingen. Om deze hoge kwaliteitseisen te garanderen werken wij met tussentijdse- en eindcontroles op de gefabriceerde producten.

Tussentijdse controle

De tussentijdse kwaliteitscontrole is één van de methodes die Tosec hanteert om de productkwaliteit te waarborgen. Dit gebeurt voornamelijk op de afdelingen waar de bewerking plaatsvindt. Afwijkingen kunnen zo snel getraceerd en gecorrigeerd worden. Tevens beschikt Tosec over een meetarm welke als meetinstrument snel ingezet kan worden voor tussentijdse controles op de afdelingen. Later in dit artikel wordt deze meetarm nader toegelicht.

Eindcontroles

De onderdelen die door Tosec geproduceerd zijn worden grondig geïnspecteerd en gecontroleerd zodat zij voldoen aan de gestelde toleranties. Dit gebeurt bij de eindcontrole, waar producten nogmaals nagemeten worden om eventuele imperfecties uit te sluiten. Dit gebeurt per individueel onderdeel. Seriewerk wordt daarom per onderdeel nagemeten en niet steekproefsgewijs.

Meetinstrumenten

Tosec maakt gebruik van de volgende gereedschappen en instrumenten om de controles mee uit te voeren:

Vlaktafel

De grote vlaktafel van Tosec wordt gebruikt om geproduceerde onderdelen op te meten. Een vlaktafel is een verstelbare tafel waarbij de hele rij een 10e van een millimeter mag golven. Als een vlaktafel goed is neergezet is deze waterpas zodat de hoeken met een waterpas goed gemeten kunnen worden. De tafel is een gevlakt, spanningsvrij oppervlak dat als basis wordt gebruikt voor metingen. De tafel kan dankzij verstelbare poten volledig uitgelijnd worden zodat deze in alle richtingen waterpas staat. Zo kunnen kleine en grote producten uiterst nauwkeurig gemeten worden zonder beïnvloeding van ondergrond.

Afdelingsinstrumenten

Iedere afdeling van Tosec beschikt over een reeks rolmaten en schuifmaten waarmee snel en eenvoudig lengtes en diameters kunnen worden gemeten. Doordat de instrumenten verschillende afmetingen hebben kunnen ze nauwkeurig ingezet worden voor kleine tot zeer grote producten van Tosec.

rolmaatRolmaat
schuifmaatSchuifmaat

Hoogtemeter

De hoogtemeter wordt door de afdeling controle gebruikt om producten nauwkeurig op hoogte te controleren. Er wordt gebruik gemaakt van een digitale hoogtemeter. Producten worden gemeten door de schuif op het product te plaatsen. De hoogtemeter berekent de afstand tussen de geijkte ondergrond en de schuif. Het display toont vervolgens de afmeting tot op 0,01 millimeter nauwkeurig.

Driepuntsmeter

De driepuntsmeter wordt ingezet om de diameter van boorgaten te meten. Voor gebruik dient de driepuntsmeter eerst geijkt te worden. Het instrument bestaat uit een langwerpige pen met aan het uiteinde drie punten die naar buiten toe steken. Met een draaiknop bovenaan de pen kunnen deze punten verder naar buiten of binnen gedraaid worden totdat alle drie punten de randen van het boorgat bereiken. De diameter is van het display af te lezen.

Romer Absolute meetarm

Tosec heeft een nauwkeurig meetinstrument ter beschikking voor product- en kwaliteitscontrole. De Romer Absolute Arm is een digitale meetarm met het vermogen om een gedetailleerd digitaal beeld te creëren van een product waarop vanuit ieder punt metingen kunnen worden verricht zoals afstand of hoogte. De meetarm maakt gebruik van software om de metingen uit te voeren. Het meetsysteem kan tussentijds ingezet worden bij alle bewerkingen zodat de nauwkeurigheid van tussentijdse- en eindcontroles nog groter wordt.

lasertaster
De taster van het meetsysteem
meetsysteem inlezen
De aanraaktaster leest een product
meetsoftware
De software analyseert het product

Digitaal beeld van uw product

Het meetsysteem maakt een gedetailleerd beeld van een product dat door Tosec gefabriceerd is. Met de software kan vervolgens vanuit ieder punt metingen en analyses uitgevoerd worden op het product. Dankzij het nauwkeurige meetsysteem kunnen zelfs de kleinste afwijkingen (tot op 0,02 millimeter) worden gedetecteerd. Het systeem kan uitgebreide rapporten maken van series producten, zodat eventuele imperfecties uitgesloten kunnen worden. Het meetsysteem is uitermate geschikt voor het nameten van metaalbewerkingen, waar de juiste toleranties erg belangrijk zijn. Daarnaast biedt de software de mogelijkheid om bestaande CAD tekeningen te vergelijken met een ‘ingelezen’ fysiek product, om deze te controleren op de juiste maten en toleranties.